Werken als psycholoog bij Proteion


Als psycholoog in de ouderenzorg is geen dag hetzelfde. In dit verhaal vertellen Inge Vogelsang-Damen (gezondheidszorgpsycholoog en vakgroep-voorzitter) en Anniek Heunen (psycholoog) namens de vakgroep Psychologie van Proteion Expertise & Behandeling meer over hun gewoon bijzondere werk, de diversiteit van het vak én het belang van samenwerken. 

‘Samen dragen we bij aan het welzijn en geluk van onze bewoners’

ouderenzorg_psychologie
Inge in gesprek met een bewoner bij Catualiumhof

Over de vakgroep Psychologie

Inge:De vakgroep Psychologie bestaat momenteel uit 3 gezondheidszorgpsychologen, 4 basispsychologen, 1 gezondheidszorgpsycholoog in opleiding en een stagiair. Als psycholoog werken wij mee aan een goed zorgklimaat, waarbij de best passende zorg voor de bewoner voorop staat, rekening houdend met zijn of haar behoeftes en wensen. Wij willen bijdragen aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase.”

Vakgroep_psychologie_ouderenzorg
Vakgroep Psychologie tijdens een presentatie

Samenwerken

Inge: “Samenwerken is de basis voor het leveren van goede zorg. Hiervoor hebben we binnen Proteion een goed team om de bewoner heen staan. Dit team bestaat o.a. uit zorgmedewerkers, mantelzorgers en andere behandelaren. Het samenwerken met meerdere disciplines spreekt ons erg aan en zorgt voor een uitdagende rol in de ouderenzorg.”

Anniek: “Binnen onze zorgcentra vindt op vaste momenten een overleg (kernteam) plaats, waar we samen met het zorgpersoneel, de Wet Zorg en Dwang-verpleegkundige, arts en psycholoog de bewoners bespreken. Tijdens deze overleggen kijken we waar mogelijk extra ondersteuning nodig is. We komen ook regelmatig bij de zorgondernemers. Deze bewoners staan onder behandeling van de huisarts. Als er sprake is van bijvoorbeeld gedragsproblematiek of psychische klachten, kan de huisarts ons vragen om hulp en advies.”

kernteam_overleg_vakgroep_psychologie
Anniek en Aukje Pijper (specialist ouderengeneeskunde) tijdens een kernteam-overleg op Hornerheide

Iedere dag is anders

Anniek: “Iedere werkdag is weer anders en bijzonder. In de ochtend starten wij vaak met het inlezen van de dossiers van de bewoners. Overdag vinden verschillende afspraken plaats: van individuele gesprekken met bewoners tot afstemming met de vakgroep en van overleg met behandelaren en zorgmedewerkers tot scholingen: ons werk is ontzettend divers.”

“Onze kerntaken bestaan onder andere uit het in kaart brengen van gedrag, stemming, cognitief functioneren (bijvoorbeeld geheugen en aandacht) en de persoonlijkheid van bewoners. Nadat er een goed beeld is verkregen van de problematiek, kan hier de juiste behandeling op afgestemd worden. De behandeling bestaat vaak uit het adviseren van personeel en familie over hoe zij kunnen omgaan met het gedrag. We hebben ook regelmatig individuele gesprekken met de bewoners.”

vakgroep_psychologie_overleg
Inge in overleg met het team van zorgondernemer Catualiumhof

Verbinding

Inge: “We geven regelmatig scholing aan personeel en vrijwilligers, waarin we aandacht besteden aan ziektebeelden en bijbehorend gedrag. We kunnen ons werk alleen goed doen als we het samen doen. Door de verbinding met elkaar en de verschillende disciplines op te zoeken, kunnen we samen groeien en bijdragen aan het welzijn en geluk van onze bewoners.”