Deeltijdverblijf: meer lucht voor cliënt en mantelzorger


Drie dagen per week thuis wonen en vier dagen per week in het zorgcentrum? Of afwisselend een week thuis wonen en een week in het zorgcentrum? Wanneer Ruben Jacobs, verpleegkundige in de wijk (regio Roermond), deze mogelijkheden van deeltijdverblijf bespreekt met cliënten, beginnen hun ogen te glinsteren.  

Deeltijdverblijf_perspectief_vanuit_de_medewerker

“De combinatie van afwisselend thuis en in een zorgcentrum wonen, maakt de overgang naar het zorgcentrum voor cliënten gemakkelijker. Vaak zien cliënten toch op tegen een definitieve opname”, legt Ruben uit. “Daarbij willen veel cliënten waar ik kom in Roermond blijven wonen. Deze oplossing van deeltijdverblijf in zorgcentrum RCG maakt dat sinds vorig jaar mogelijk.”

Een geruststelling voor mantelzorgers

Voor mantelzorgers betekent de oplossing volgens Ruben een geruststelling. “Ze zijn vaak zeven dagen per week vrijwel continu bezig met hun vader of moeder. Niet altijd in verzorgende zin, maar wel in gedachten. Waarbij vooral de vraag of iemand veilig is eigenlijk altijd speelt. Wanneer ze weten dat er goed voor hun vader of moeder wordt gezorgd in het zorgcentrum, krijgen zij even rust in het hoofd.”

Ruben heeft de mogelijkheid van deeltijdverblijf de afgelopen tijd met meerdere cliënten en hun familieleden besproken. “Alleen het weten dat de tussenoplossing bestaat, is vaak al een geruststelling voor beide partijen”, geeft hij aan. “Het geeft cliënten en hun familieleden lucht.”

“Wij horen als (wijk)verpleegkundigen klachten en kwaaltjes vaak het eerst en we zien snel aankomen wanneer het voor een cliënt allemaal wat moeizamer gaat thuis. Door deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen, kunnen we echt heel veel voor iemand betekenen.”

Meer ruimte voor nieuwe zorgaanvragen

Voor Ruben als verpleegkundige betekent deeltijdverblijf dat hij een cliënt in de dagen dat hij of zij in het RCG is niet ziet. De zorg wordt namelijk overgenomen door het zorgcentrum. Bang voor een gat in je week hoef je als (wijk)verpleegkundige volgens hem echter niet te zijn.

“Ik heb hierdoor meer ruimte voor nieuwe cliënten gekregen”, geeft hij aan. Wat Ruben betreft nóg een voordeel van deze mooie oplossing. Hij verwacht dan ook zeker dat deeltijdverblijf in de toekomst steeds meer zal worden ingezet. “De bedoeling is toch dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Deze oplossing maakt dat op een fijne manier mogelijk”, besluit hij enthousiast.

Over deeltijdverblijf

Deeltijdverblijf maakt het mogelijk dat cliënten langer verantwoord thuis blijven wonen. Daarnaast worden mantelzorgers op deze manier ontlast én kunnen cliënten geleidelijk wennen aan een mogelijk toekomstig verblijf in een zorgcentrum. Om in aanmerking te komen voor deeltijdverblijf, dienen cliënten aan drie criteria te voldoen. Zo dient u cliënt van Proteion te zijn en in Roermond te wonen. Daarnaast dient u een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg-indicatie) te hebben en deze zorg thuis te kunnen krijgen. Als laatste dient u iedere 14 dagen voor 7, 8 of 9 dagen te kiezen voor een verblijf in een zorgcentrum.

Het verblijf en de geboden zorg tijdens deeltijdverblijf bij Proteion worden volledig vergoed vanuit de Wlz. Wel kan het zijn dat de eigen bijdrage van een cliënt aan het CAK door het deeltijdverblijf verandert. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij het CAK.

Klik hier voor meer informatie over deeltijdverblijf bij Proteion.