Samenwerken in de regio


De juiste zorg op de juiste plek

Professionele zorg, midden in het leven van de cliënt. Dat is de zorg die Proteion wil leveren. En om dat nog beter te kunnen doen, zijn we gestart met het werken in regio’s en gestopt met het denken in bedrijfsonderdelen. Het niet doen zoals moet vanuit de structuur, maar het doen zoals het volgens medewerkers kán, in de omgeving van de cliënt. Mieke Hoeijmakers, Regiomanager Venlo-Beesel, en  Layla Nelissen, teamleider wijkverpleging, vertellen hier meer over.

Samenwerken in de regio

Mieke: “Proteion biedt hoogwaardige zorg en ondersteuning, thuis, in een service-appartement of binnen de muren van een van onze zorgcentra. Lange tijd waren dit allemaal verschillende bedrijfsonderdelen met elk hun eigen medewerkers en contacten. En dat ging knellen. Want oplossingen om de zorg voor cliënten te verbeteren en fijner te werken, botsten soms met de bestaande structuren. Daarom hebben we alle bedachte scheidingen afgebroken en werken we niet meer in losse bedrijfsonderdelen, maar werken alle verschillende werkgebieden samen in zes samenhangende regio’s.”

Meer mogelijkheden

Layla: “Doordat de verschillende werkgebieden samenwerken in de regio kunnen we beter en sneller de juiste zorg op de juiste plek organiseren. Dicht bij de cliënt. Bijvoorbeeld de thuiswonende cliënt met een Wlz-indicatie die makkelijker kan komen wennen in het zorgcentrum. Of de thuishulp die kan invallen bij het zorgcentrum om de medewerkers aldaar uit de brand te helpen en andersom.”

Mieke: “Door de opdracht met z’n allen te dragen, ontstaan er meer mogelijkheden en worden problemen samen opgelost. Voor de cliënten betekent het dat ze kunnen blijven rekenen op de zorg die ze nodig hebben.”

Werkplezier

Mieke: “Door deze nieuwe manier van werken kunnen we ook beter aansluiten bij de behoeften van medewerkers. Omdat de schotten weg zijn, zoeken medewerkers elkaar op, delen kennis met elkaar, kijken bij elkaar in de keuken. En daardoor ontstaan veel nieuwe ideeën waardoor we de zorg verder kunnen versterken en het werkplezier vergroten.”

Layla: “Er is ook meer ruimte ontstaan voor medewerkers om zelf te bepalen hoe ze willen werken. De vraag ‘wat spreekt je aan en wat heb je nodig om volledig tot je recht te komen?’ staat veel meer centraal. En dat levert mooie initiatieven op. Een mooi voorbeeld is de ‘uitslaap-route’ voor wijkverpleging in de regio Venlo-Beesel. Deze start bewust om 9 uur, zodat de medewerk(st)er zijn of haar kind(eren) nog naar school kan brengen. Zo hebben we ook routes voor medewerk(st)ers die eerder willen beginnen zodat ze eerder kunnen stoppen. Daarnaast hebben we dan nog 8-uur routes, zodat er minder in gebroken diensten gewerkt hoeft te worden. Het vergt flexibiliteit aan beide kanten, maar de zorg wordt wèl geleverd.”

Mieke: “Er komt veel op de zorg af. Door creatief te kijken naar hoe je de zorg organiseert en met daarbij een beetje inlevingsvermogen, ontstaan er nieuwe, kansrijke oplossingen.”

Werken bij Proteion?

Proteion is per direct op zoek naar nieuwe collega’s. Met of zonder zorgervaring. Je bent bij ons van harte welkom. We geven jou de kans om je professioneel te ontwikkelen en de zorg te ontdekken. En je kunt al meteen beginnen! Vul het formulier in op www.proteion.nl/aan-de-slag of bel met 088 – 850 00 00.