Samen sterk voor een goede doorstroom: van ziekenhuisbed naar vervolgzorg


Als je in het ziekenhuis ligt, wil je daar niet langer verblijven dan medisch noodzakelijk is. Daarom is een goede doorstroom naar zorg in de thuissituatie of een revalidatielocatie belangrijk. Zo komt er snel weer een bed vrij voor een nieuwe patiënt. Om een optimale doorstroom te organiseren, werken wijkverpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde van Proteion nauw samen met ziekenhuis VieCuri en De Zorggroep.

Onnodig lange wachtlijsten

Jeroen Beljaars, specialist ouderengeneeskunde bij Proteion en Loes Jacobs, 1e wijkverpleegkundige, zijn intensief betrokken bij de samenwerking. “Te vaak hielden patiënten een ziekenhuisbed bezet omdat de zorgvraag voor thuiszorg of geriatrische revalidatie nog geïnventariseerd moest worden”, legt Jeroen uit. “Ook kwam het regelmatig voor dat vervolgzorg nog niet beschikbaar was. Dat resulteerde in minder opnamecapaciteit in het ziekenhuis. Het gevolg: onnodig lange wachtlijsten of zelfs opnamestops. Ook mensen die klaar waren om te beginnen met revalideren, konden hier pas later mee starten.”

De juiste zorgvraag

Loes: “Als wijkverpleegkundige ervoer ik dat patiënten uit het ziekenhuis vaak met verkeerde verwachtingen van thuiszorg naar huis gingen. Een zorgvraag werd door gebrek aan kennis over thuiszorg namelijk weleens anders geformuleerd dan hoe deze aansloot bij de werkelijkheid. Het kostte ons als wijkverpleegkundigen vervolgens veel tijd om de daadwerkelijke zorgvraag goed in kaart te brengen. Dit hebben we opgelost door elke werkdag een wijkverpleegkundige van Proteion of De Zorggroep aanwezig te laten zijn in het VieCuri. De wijkverpleegkundige gaat met patiënten in gesprek en zorgt ervoor dat zij met de juiste zorgvraag huiswaarts keren. Zo is het voor de patiënt en alle betrokken partijen duidelijk hoe de thuiszorg eruit gaat zien.”

Samen sterk voor goede doorstroom: van ziekenhuisbed naar vervolgzorg. Samenwerking. Jeroen Beljaars. Loes Jacobs
Specialist ouderengeneeskunde Jeroen Beljaars en 1e wijkverpleegkundige Loes Jacobs

Ontslagplanning

Jeroen: “Voor een goede doorstroom is het essentieel dat zorgverleners al bij opname van een patiënt in het ziekenhuis beginnen met de ontslagplanning. Sinds we als specialisten eerder in het proces betrokken zijn, is de doorstroom aanzienlijk verbeterd. Zo hebben we ervoor gezorgd dat patiënten al in het ziekenhuis kunnen beginnen met revalideren. Hoe eerder iemand met revalidatie start, hoe beter het eindniveau. Daarmee ontlasten we uiteindelijk ook mantelzorgers. Een extra week in het ziekenhuis is hierdoor een minder verloren week.”

Goede afstemming

Loes: “Als team zijn we voortdurend aan het lobbyen voor de beste zorg. We komen regelmatig samen voor een multidisciplinair overleg. Door goede onderlinge afstemming zorgen we ervoor dat cliënten op het juiste moment, de juiste zorg op de juiste plek ontvangen.”

Meer informatie

Wil je meer te weten komen over wat Proteion allemaal biedt? Bekijk dan onze website.