Geroep in de nacht


Als specialist ouderengeneeskunde ben ik verantwoordelijk voor de medische behandeling van de bewoners in de zorgcentra van Proteion. Daarnaast kunnen huisartsen mijn hulp inroepen als ze vastlopen in de behandeling van een oudere patiënt, zowel thuis als bij onze zorgondernemers. Zo is er voor de patiënt altijd een specialist ouderengeneeskunde in de buurt als dat nodig is.

Jim Luijten, specialist ouderengeneeskunde

Enkele weken geleden werd ik gebeld door een huisarts. Hij vroeg om advies over een van zijn patiënten. Het ging over een 86-jarige man die in verband met zijn vergevorderde dementie net was verhuisd naar een woonzorghuis van een van onze zorgondernemers. Sinds de verhuizing was sprake van veelvuldig nachtelijk roepen, dat als hinderlijk werd ervaren door medebewoners.

Ik bezocht de man in het woonzorghuis. Hij zei dat hij pijn had. Op mijn vraag waar de pijn vandaan kwam, kon hij door zijn dementie geen concreet antwoord geven. Bij het lichamelijk onderzoek vielen mij niet zo veel bijzonderheden op, behalve twee likdoorns onder zijn voeten. Daar kon de pijn wel eens vandaan komen, maar verklaarde het ook zijn nachtelijk roepen? Ik vroeg of hij ergens bang voor was in de nacht. Hij begon over de oorlog. Zijn verhaal was wat onsamenhangend, maar het leek alsof hij in de nacht bang was voor wat hij destijds had meegemaakt. Behalve de likdoorns, zou ook dit wel eens een oorzaak kunnen zijn voor de nachtelijke onrust. Ik maak het vaker mee dat ouderen in de nacht gaan roepen omdat ze een nare tijd herbeleven. Door de dementie kunnen trauma’s die niet verwerkt zijn naar boven komen.

Direct na mijn bezoek werd gestart met de behandeling. De man zijn likdoorns werden behandeld, een psycholoog van ons team werd ingeschakeld en hij kreeg medicatie die helpt bij angsten. De huisarts hield ik ondertussen op de hoogte van de behandelingen.

Al snel kreeg hij meer rust. Het nachtelijk roepen werd minder. Ook voor de verpleging werd het gemakkelijker om contact te maken met de man en hem de zorg te geven die hij nodig heeft. Na een paar weken kon ik in overleg met de huisarts, zorgondernemers, verpleging en de psycholoog de behandeling van de man afsluiten.

Mede dankzij de goede samenwerking met de huisarts lukte het om de man zich snel weer thuis te laten voelen. Elkaar kennen en gebruikmaken van elkaars kennis en expertise loont. De patiënt vaart er wel bij.

Jim Luijten