Proteion en Meditta gaan unieke samenwerking aan


Proteion en huisartsenkoepel Meditta gaan een unieke samenwerking aan  in de regionale ouderenzorg. Dit omdat de zorgverlening aan thuiswonende kwetsbare ouderen in de regio zo geoptimaliseerd wordt. De samenwerking is de eerste die Meditta op deze wijze sluit met een ouderenzorgorganisatie.   

Limburg vergrijst meer dan Nederland. In Limburg is straks 1 op de 3 inwoners 65-plusser, volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal Limburgse senioren zal tot 2035 met ruim een kwart toenemen. Daaruit volgt dat wanneer mensen ouder worden, de zorg aan deze groep complexer wordt.

Zorgprogramma ‘Ouderen in een kwetsbare positie’

De samenwerking komt voort uit het zorgprogramma ‘Ouderen in een kwetsbare positie’. Yvonne Smeets, kaderarts ouderen bij Meditta: “Steeds minder ouderen gaan naar een zorgcentrum. De zorgvraag van die groep thuiswonende ouderen is vaak groter en complexer. We willen dat iedereen prettig oud kan worden. Op een manier die bij die persoon past. Daarom zetten we de patiënt centraal. Samen met de patiënt en de mantelzorger kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar de kwaliteit van leven. De focus ligt op Positieve Gezondheid. Het gaat dan niet alleen om fysiek welbevinden, maar ook zingeving, meedoen en sociale contacten. Daarom bundelen we de krachten vanuit de medische en paramedische invalshoek, de specialisatie ouderenzorg en het sociaal domein. Proteion is de eerste ouderenzorgorganisatie waarmee we deze overeenkomst sluiten, later volgen er nog meer.”

Zo dragen we er samen aan bij dat ouderen in onze regio langer en beter zelfstandig thuis kunnen blijven wonen

Zorg dicht bij huis

Specialisten ouderengeneeskunde zijn goed bekend met de multiproblematiek van ouderen. Ze zijn opgeleid om de klachten en problematiek bij ouderen breed en vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Jim Luijten, specialist ouderengeneeskunde bij Proteion: “Eerst werkten specialisten ouderengeneeskunde vrijwel uitsluitend binnen de muren van de zorgcentra. Nu treden we meer naar buiten en gaan naar vaker naar thuiswonende ouderen toe. Dat sluit aan bij de trend dat mensen met complexe gezondheidsproblemen langer thuis blijven wonen. Zorg wordt dichter bij huis geleverd.”

Hoe ziet de samenwerking eruit?

Nieuw binnen de samenwerking is dat iedere huisarts van Meditta in Midden-Limburg is gekoppeld aan een vaste specialist ouderengeneeskunde (SO) van Proteion. Wanneer een huisarts geconfronteerd wordt met vragen als: ‘is mam gewoon wat vergeetachtiger, of is er toch meer aan de hand? Ik ken pap niet meer terug, hij is zo somber en stil, zelfs de tuin interesseert hem niet meer,’ kan de SO meedenken met de huisarts. Bij dit soort complexe zaken, kan de SO worden ingeschakeld door de huisarts. De SO onderzoekt de patiënt en bespreekt conclusies en behandelmogelijkheden samen met de patiënt en de huisarts. Vervolgens stellen ze samen een behandelplan op. De SO schuift ook aan bij de overleggen waarbij meerdere vakgebieden aansluiten. De huisarts blijft in alle gevallen hoofdbehandelaar.

Voordelen

Al met al worden de lijnen korter en wordt de samenwerking intensiever met deze unieke één-op-één samenwerking tussen Proteion en Meditta. Roelf Norg, medisch manager Meditta: “We kunnen allemaal veel van elkaar leren. Kennis wordt gedeeld en de oudere is zelf onderdeel van de oplossing. Uiteindelijk is dat win-win voor iedereen. Zo dragen we er samen aan bij dat ouderen in onze regio langer en beter zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”