‘Missie geslaagd als iemand veilig thuis kan wonen’


Lorianne Stelpstra wist van kleins af aan al dat ze in de zorg wilde werken. Na 12 jaar te hebben gewerkt als verpleegkundige is ze eind 2021 bij Proteion begonnen als wijkverpleegkundige in Venray. “De diversiteit vind ik het leukste, iedere dag is anders en dat zorgt voor veel uitdaging,” vertelt Lorianne. 

VRIJDAG 07.00: OP BEZOEK BIJ CLIËNTEN 

Deze ochtend beginnen we met een aantal cliëntbezoeken. We bezoeken een meneer met Parkinson en daarna gaan we naar een mevrouw met artrose door haar hele lichaam. Beiden krijgen twee keer per dag de thuiszorg over de vloer, onder andere voor hulp bij het douchen en aankleden.  

“Ik zie veel verschillende cliënten en word vooral ook betrokken bij de complexere zorgaanvragen. Soms is het lastig om te bepalen hoeveel zorg er nodig is. Zorgmedewerkers zijn overal schaars en daar moeten we verstandig mee omgaan. Als iemand bang is om zelfstandig te douchen maar het wel nog kan, geef ik bijvoorbeeld als advies om te douchen wanneer de huishoudelijke hulp aanwezig is. Als thuiszorg zijn we in zo’n situatie op dat moment nog niet nodig. 

Een belangrijke ontwikkeling binnen de thuiszorg is zorg op afstand door middel van domotica. Dit zijn bijvoorbeeld alarmknoppen en automatische medicijndispensers. Dankzij deze apparaten houden we op afstand een oogje in het zeil en komen we er op tijd achter als er iets aan de hand is.” 

10.00: HET VOLGENDE ADRES 

Op naar het volgende adres. Hoewel er een strak schema is, geeft Lorianne elke cliënt de volle aandacht. “Natuurlijk maken we ook een praatje tijdens een bezoek bij de cliënt. Zo bouwen we een band op en kijken we hoe het met diegene gaat. Ook kijken we bijvoorbeeld naar het medicijngebruik: slaan ze goed aan, zijn er andere medicijnen nodig of heeft iemand last van bijwerkingen. Daarnaast is een praatje maken natuurlijk ook gezellig, zowel voor ons als voor de cliënten die we bezoeken.” 

“Ik steek veel energie in het verbinden van verschillende behandelaars. Hierin heb ik ook de regie. Zo zet ik vaak een ergotherapeut, fysiotherapeut of diabetes verpleegkundige in,met het doel om de zelfstandigheid van de cliënt zo hoog mogelijk te houden. Ook onderhoud ik contact met huisartsen en overleg ik regelmatig over iemand ervaart en nodig heeft. Veel cliënten hebben hulp nodig bij het verwoorden van hun klachten. Daar kan ik dan bij helpen.” 

12.00: TERUG OP KANTOOR 

Na haar route gaat Lorianne aan de slag met de administratieve kant van het werk: “Ik ben ook verantwoordelijk voor het inplannen van zorg en het bepalen van hoeveel zorg er nodig is. Het komt regelmatig voor dat een collega me tijdens een cliëntbezoek belt. Soms kan ik meteen helpen, maar als ik bijvoorbeeld iemand help met douchen, moet ik er later op terugkomen. Dan moet je snel schakelen en toch ervoor zorgen dat iedereen zo snel mogelijk wordt geholpen.  

Naast de bezoeken aan huis heb ik als wijkverpleegkundige ook een aantal administratieve taken. Zo zorg ik er onder andere voor dat de zorg wordt ingepland, nieuwe zorgaanvragen worden afgehandeld en houd ik eventuele wijzigingen in iemands medicatie bij. Op die manier weten mijn collega’s wat de status is van de cliënt en waarop ze moeten letten.” 

GEWOON BIJZONDER 

“Het is een baan met veel verantwoordelijkheid, maar je krijgt er ook veel voor terug. Sommige situaties vragen meer tijd dan andere. Ook is het vaak even puzzelen. Als iemand bijvoorbeeld is gevallen, zorgen we zo snel mogelijk voor extra hulp. Daarnaast hebben we regelmatig contact met andere zorgaanbieders, huisartsen en familieleden. Het belangrijkste is dat de cliënt zo goed en snel mogelijk wordt geholpen en dat passende zorg kan worden aangeboden. Samen met mijn collega’s zorg ik ervoor dat mensen langer op een veilige manier thuis blijven wonen. Dat is voor velen niet meer zo vanzelfsprekend. Dat ik samen met het team ervoor kan zorgen dat dit lukt, maakt mijn baan gewoon bijzonder.” 

Wil jij net als Lorianne graag werken als (wijk)verpleegkundigen bij Proteion? Klik dan hier voor alle vacatures.