5 vragen over… de eerste week in een verpleeghuis


Een verhuizing is altijd een grote stap en een spannend moment. Zeker als u of uw naaste vanuit huis naar een verpleeghuis gaat. Bij Proteion zetten onze medewerkers zich volledig in om nieuwe bewoners te begeleiden bij de verhuizing en te laten wennen aan de nieuwe woonsituatie. Toch snappen we heel goed dat het een ingrijpende gebeurtenis blijft. In ‘5 vragen over…’ vertellen we meer over de eerste week in het verpleeghuis.

1. Welke mensen ontmoet de nieuwe bewoner tijdens de eerste week in het verpleeghuis?

Om te zorgen dat bewoners hun nieuwe woonomgeving goed leren kennen, geven we altijd een rondleiding in het verpleeghuis. Het leren kennen van de verpleeghuisarts, nieuwe huisarts en de andere bewoners is een belangrijk onderdeel. Soms is het ook mogelijk om de eigen huisarts te behouden. Dit hangt af van persoonlijke voorkeuren en de medische indicatie.

En misschien zijn de volgende mensen niet de eerste in week in beeld, maar daarna des te meer: het zorgteam. Hier horen niet alleen de verzorgenden bij die de bewoners dagelijks zien, maar ook bijvoorbeeld de kapper, pedicure, manicure, vrijwilligers en de activiteitenbegeleiding. En ook de diëtist, fysio- en ergotherapeut en de arts kunnen langskomen.

Dat klinkt als veel gezichten, maar dat valt mee. Al brengt die eerste periode natuurlijk wel veel nieuwe indrukken met zich mee. Daarom krijgt de bewoner één vast aanspreekpunt, de Eerste Verantwoordelijke Verzorgende (EVV). Hij of zij is de contactpersoon bij vragen, ook richting de familie en naasten.

2. Hoe ziet de eerste week in het verpleeghuis eruit?

In het verpleeghuis ziet de dag er misschien anders uit dan toen iemand nog zelfstandig woonde. Dat kan even wennen zijn. Door structuur aan te brengen proberen we een fijn ritme te creëren voor al onze bewoners. Zo is er voor onze bewoners met dementie een gezamenlijk ontbijt, lunch en diner. Door vaste ijkpuntjes in de dag aan te brengen, stimuleren we onze bewoners om daaraan deel te nemen. Dit helpt om sneller te wennen.

Buiten de gezamenlijke eetmomenten en groepsactiviteiten, kunnen bewoners natuurlijk ook zelf kiezen wat zij graag willen doen. In de eerste week zal dat vooral met familie en met ons de nieuwe slaapkamer inrichten zijn. En natuurlijk de medebewoners leren kennen. En vaak komen de vragen dan vanzelf: wat moet ik doen als ik ’s nachts ineens een dringende vraag heb? Kan mijn familie langskomen wanneer ik wil? En mag ik me terugtrekken als ik alleen wil zijn? De EVV en de andere verzorgenden staan altijd klaar om nieuwe bewoners in deze eerste week (en daarna) goed te begeleiden.

Maar het állerbelangrijkste in die eerste week? Persoonlijke aandacht. Om de nieuwe plek behaaglijk en vertrouwd te laten voelen, doen wij ons best om ons in te leven in de achtergrond van de bewoner. We luisteren en ontdekken samen wat belangrijk is. Leest meneer in de ochtend bijvoorbeeld graag in stilte de krant? Of wilt mevrouw samen met anderen de dag starten en koffiedrinken? Dan houden wij daar rekening mee.

3. Welke praktische zaken moet nog geregeld worden?

Als een nieuwe bewoner eenmaal verhuisd is, is er eigenlijk niet zo veel meer te regelen. Het meeste wordt vóór de verhuizing geregeld. Tijdens het eerste gesprek ontvangen de bewoner en de familie een informatiepakket. Daarin worden tal van praktische zaken uitgelegd. Zoals wat te doen met verzekeringen, hoe zit het met de eigen bijdrage en wat de Wet langdurige zorg betekent. In dit pakket zitten ook documenten zoals machtigingsformulieren. De EVV helpt de familie ook in deze fase.

Verhuizen naar een verpleeghuis brengt veel veranderingen met zich mee. Daarom is voor de verhuizing al uitgebreid contact, zodat we elkaar leren kennen en weten hoe de cliënt graag woont. En als de situatie dat toelaat, dan komen we langs bij de cliënt thuis. Dat is wel zo fijn. En naast het regelen van praktische zaken samen met de mantelzorger, zoals de zorgverzekering en machtigingen, hebben we aandacht voor persoonlijke wensen en behoeften. Misschien zijn er dan vragen: welke spullen kan ik meenemen naar het verpleeghuis? Hoe zorgen jullie ervoor dat ik mij thuis ga voelen? Wij weten dat een goede voorbereiding de verhuizing een stuk makkelijker maakt.

Tijdens het eerste bezoek van de EVV maken we ook een zorgleefplan. Hierin omschrijven we de medische situatie en de manier waarop cliënten hun leven willen leiden. Wat zijn persoonlijke wensen? Wat is belangrijk en wat niet? Persoonlijke input is dus heel belangrijk. En ook bij andere vragen staat de EVV klaar om te helpen. Zodat cliënten goed voorbereid kunnen overstappen naar de nieuwe woning.

Verzorgende aan tafel met oudere man Proteion
In een gesprek verkennen we samen de wensen en behoeften.

4. Wordt er rekening gehouden met het vaste ritme en gewoonten vanuit thuis?

Zeker, hier proberen we echt rekening mee te houden. Want die nieuwe plek moet natuurlijk wel écht voelen als een fijne plek. We noemen bijvoorbeeld de inrichting van de kamer. Sommige bewoners kiezen zelf de overgordijnen tot zelfs een nieuw behangetje uit. En uiteraard mogen de eigen meubels meegenomen worden. Maar natuurlijk is de nieuwe woning groter dan alleen de eigen slaapkamer. Dus ook in de gemeenschappelijke ruimte (wij noemen dat de huiskamer) mogen eigen spulletjes neergezet worden, zoals die fijne fauteuil of een schilderij met mooie herinneringen. Teamleider Ilse beschrijft de ruimte voor unieke wensen van bewoners.

“Voor een cliënt die graag las, hebben wij eens een leesplekje in de huiskamer gecreëerd. Een andere bewoner met dementie was technisch tekenaar en liep altijd met een potlood achter zijn oor. Omdat hij zo graag tekende, hebben we ervoor gezorgd dat hij op het behang van zijn eigen kamer kon tekenen. Daardoor voelde hij zich écht thuis.”

Eten is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van de dag. Wij zien dat zelf ook. Daarom houden we ook rekening met persoonlijke voorkeuren en gewoonten tijdens de maaltijden en eetmomenten. Wensen lezen we in het persoonlijke zorgleefplan. En natuurlijk door te luisteren en goed te observeren. Dronk meneer tijdens het avondeten altijd een rood wijntje, dan kan hij deze gewoonte bij ons voortzetten. En slaapt mevrouw graag uit, dan kan dat hier ook.

5. Welke activiteiten en faciliteiten zijn er?

In het verpleeghuis zijn veel activiteiten waar bewoners aan kunnen deelnemen. Maar niets moet. Mensen kiezen zelf waar zij graag aan meedoen. Dan is het natuurlijk wel handig als er iets te kiezen valt. De activiteitenbegeleiders en vrijwilligers organiseren voor ieder wat wils. Zo zijn er bijvoorbeeld bakactiviteiten, knutselmiddagen, een belevingstafel (ingesteld op cliënten met dementie), tuiniersessies, filmavonden en beweegactiviteiten – waarbij we natuurlijk rekening houden met een ieders mogelijkheden. We proberen bewoners met dementie en cliënten met een lichamelijke beperking hierbij zo veel mogelijk met elkaar in contact te brengen. Uit ervaring weten we dat dit voor beiden erg goed werkt.

Daarnaast zorgen we ervoor dat de gemeenschappelijke ruimtes een mooie, seizoensgebonden aankleding krijgen. En dat de bewoners hieraan kunnen bijdragen. En de tuin is natuurlijk onderdeel van die gemeenschappelijke ruimte! Even lekker wandelen met de familie, in het zonnetje zitten of de tuinmannen helpen met tuinieren. Ook dat kan. De buitenlucht doet namelijk iedereen goed. Wij brengen in kaart wat onze bewoners prettig vinden en staan altijd open voor nieuwe ideeën. Het sleutelwoord? Inleven. “Hoe zou jij zélf verzorgd willen worden? We proberen echt vanuit de bril van de bewoner te kijken”, zoals Ilse het uitdrukt.