Duurzame zorg bij Proteion


Duurzaamheid is een belangrijk thema in Nederland. Ook bij zorgorganisaties krijgt het thema steeds meer voet aan de grond. Hoe zit dat eigenlijk bij Proteion? In dit artikel vertellen Alma Engelhart (facilitair adviseur) en Frank Kurstjens (coördinator vastgoedbeheer) hoe ook Proteion werkt aan duurzame zorg.

duurzame_zorg_proteion
Frank en Alma over duurzame zorg bij Proteion

Wettelijk én maatschappelijk een logische stap

Alma: “Van alle CO2 uitstoot is 7% afkomstig van de zorg. Dit moet, mede vanuit de wet en het Europese klimaatakkoord, omlaag. Daar moeten we met elkaar mee aan de slag, maar daar is het probleem nog niet mee opgelost. Wij moeten allemaal bewustere keuzes maken en vervuiling en verspilling tegengaan. De uitstoot en verspilling belasten het milieu, hebben een negatieve invloed op het welzijn van mens en dier en kunnen mensen zelfs ziek maken. Dat laatste belast ook weer de gezondheidszorg. Aandacht voor duurzaamheid is dus logisch én cruciaal!”

Frank: “In de zorg zelf valt nog veel te halen. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming van gebouwen, bewuster inkopen van producten en milieuvriendelijk transport. Als mens consumeren we meer dan de aarde kan leveren. Maatschappelijk gezien is het dan ook logisch dat iedereen een bijdrage levert aan een duurzamere toekomst, zo ook Proteion.”

Duurzaamheid bij Proteion

Alma: “Het thema duurzaamheid is veel omvattend en loopt door al onze afdelingen. Stap voor stap kijken we naar wat er nodig is om organisatie breed duurzamer te worden. We maken bijvoorbeeld steeds vaker bewustere afwegingen bij de keuze van leveranciers en kijken welke auto’s milieuvriendelijk zijn voor onze wijkteams. We willen in 2023 een certificering halen van de Milieu Thermometer Zorg. We moeten dan voldoen aan criteria en regels over energiebeheer, afval, schoonmaak, mobiliteit, groenvoorziening, enz. Hier komen vervolgens weer verbeterpunten en acties uit voort.”

Frank: “De afgelopen jaren zijn vanuit afdeling vastgoed al een aantal stappen gezet om onze gebouwen te verduurzamen. Zo zijn vooral onze technische installaties aangepakt, zonnepanelen geplaatst, gewone lampen vervangen door ledlampen, ramen en deuren beter geïsoleerd en energiezuinige apparatuur en automatische verlichting geïnstalleerd. Er moet nog veel gebeuren en daar gaan we de komende jaren mee aan de slag.”

Kleine veranderingen, groot verschil

Alma: “Steeds meer mensen vinden duurzaamheid belangrijk. Het zou mooi zijn als we de komende tijd meer mensen meekrijgen, zodat een olievlek ontstaat en we in het dagelijks leven steeds bewuster bezig zijn. Juist door het onderwerp bespreekbaar te maken en samen te kijken naar wat we nú al kunnen doen, kunnen we flinke slagen slaan.”

Frank: “Een grote verandering zit vaak in de kleine dingetjes. Denk bijvoorbeeld aan het licht uitdoen, gebruik van led lampen, de verwarming een graad lager zetten en bewust boodschappen doen of vaker de fiets pakken… Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren. In de zorgcentra, thuiszorg en natuurlijk ook op kantoor gaan we duurzaamheid en duurzame zorg de komende periode vaker bespreekbaar maken, kijken wat goed gaat en waar we kunnen verbeteren. Natuurlijk altijd met het oog op het welzijn van de cliënten, bewoners en medewerkers. We doen het immers samen!”