Dag tegen ouderenmishandeling: sluit je ogen niet


Bij mishandeling is niet altijd sprake van kwade wil. Soms wordt de zorg over de oudere iemand teveel. Zoals in het verhaal over mevrouw Appelmans, verteld door thuisbegeleider en aandachtsfunctionaris huiselijk geweld Ger Giesen. Hij vraagt je aandacht voor huiselijk geweld tegen ouderen vanwege de dag ouderenmishandeling.

“Mevrouw had honger. Alweer! Daarom stelde ik voor om een boterham voor haar te smeren, wat ze zeer op prijs stelde. In de koelkast lag geen brood meer. Sterker nog, er lag helemaal niets in de koelkast. Alweer! Haar zoon deed de boodschappen voor haar en het was al vaker gebeurd dat de thuiszorg of ik een lege koelkast vonden. Daar had ik over gebeld met een van haar dochters omdat de zoon niet bereikbaar was voor ons. Zij had al snel de belofte dat dit niet meer zou gebeuren. Maar nu was er dus weer een lege koelkast, op maandag. Dus in het weekend waren er geen boodschappen gedaan.

‘Hij wilde wel voor zijn moeder zorgen, maar soms lukte het gewoon niet’

Als aandachtfunctionaris huiselijk geweld is contact met  een ‘dader’ een van de 5 stappen die volgt volgens de meldcode van Proteion. Het bleek dat de zoon zelf psychische problemen had waar hij zijn zussen niets over wilde vertellen. Hij wilde wel voor zijn moeder zorgen, maar soms lukte het gewoon niet. In overleg met de dochters en zoon hebben we een andere regeling getroffen. Zo was het snel voor elkaar dat mevrouw gegarandeerd haar boodschappen in huis had.”

15 juni: dag tegen ouderenmishandeling

Op 15 juni vragen we je aandacht voor ouderenmishandeling. Als aandachtsfunctionaris adviseert en ondersteunt Ger collega’s die vragen hebben over huiselijk geweld in alle vormen. Hij heeft één tip voor collega’s in de zorg: “Wat je ook vermoedt, hoe klein het ook is; volg de meldcode en bel de aandachtsfunctionaris. Samen bekijken we welke stappen we kunnen zetten.” Ook wijst Ger op de wettelijke plicht van zorgprofessionals om de meldcode te volgen. Aan familieleden, buren en alle andere betrokkenen buiten de zorg vraagt hij (anoniem) advies te vragen bij Veilig Thuis. “Als er niets aan de hand is, is iedereen toch blij dat je hebt opgelet. En is er wél iets mis, win dan advies in en ga het gesprek aan. Dat kan op allerlei manieren. Sluit je ogen niet.”