Samen met Proteion zo lang mogelijk thuis wonen


Om te bevorderen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, geldt voor wonen, zorg en welzijn landelijk het streven: Zelf als het kan, Thuis als het kan en Digitaal als het kan. Ook zorgorganisatie Proteion probeert zo de zorgkloof te overbruggen.

Zorg anders organiseren

“Met de zorgkloof bedoelen we dat er steeds meer ouderen zijn die zorg nodig hebben en steeds minder mensen die deze zorg kunnen bieden. Daarom is het noodzaak dat we de zorg anders organiseren”, geeft regiomanager Mieke Hoeijmakers aan. “Om ouderen in de toekomst zo lang mogelijk thuis te laten wonen, maken we de omslag van zorg overnemen naar: wat hebben mensen nodig om het vooral zelf te blijven kunnen? Echt gericht op het door kunnen leven van je eigen leven. Zoveel mogelijk zelf als het kan, zoveel mogelijk thuis als het kan en zoveel mogelijk
digitaal als het kan.”

Zelf als het kan, Thuis als het kan, Digitaal als het kan

Collega regiomanager Anneke Wolters legt uit: “Deze manier van werken is voor zorgpersoneel niet nieuw. De grootste overgang zit hem in het laten landen van de boodschap in de samenleving. Met ‘Zelf als het kan’ doelen we op ouderenzorg en-ondersteuning waarbij ouderen zo veel mogelijk zelfredzaam zijn door het zo nodig (opnieuw) aanleren van vaardigheden, fit blijven, hulpmiddelen gebruiken en hulp uit de omgeving. Met ‘Thuis als het kan’ is thuis wonen zolang dat kan het uitgangspunt. Daarvoor moeten er geschikte woningen voor ouderen beschikbaar komen en moet er goede, passende zorg aan huis geleverd worden. ‘Digitaal als het kan’ betekent dat we gebruikmaken van digitalisering om de kwaliteit van zorg te verhogen en zorgverleners te ontlasten. Van beeldbellen met de wijkverpleegkundige tot een robotje dat je met een stem herinnert aan het innemen van medicatie.”

Samen verantwoordelijk

Mieke: “Het is belangrijk dat onze beschikbare zorgmedewerkers expliciet ingezet worden voor dat stukje zorg waar alleen zíj een bijdrage aan kunnen leveren. Het is niet alleen de thuiszorg die thuis zorg kan leveren. Ook andere (zorg)organisaties, gemeenten, het informele netwerk, mantelzorgers, het sociale netwerk, burgerinitiatieven en vrijwilligers kunnen worden ingezet. We investeren in mensen en medewerkers met een zorghart.” Anneke: “Alleen door samen de verantwoordelijkheid te dragen, kunnen we de zorgkloof opvangen en ouderen tegemoetkomen in hun wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.”

Ontdek hoe wij dit doen op www.proteion.nl