Zelfstandig wonen in Roermond met alle zorg aan huis


Oud worden doen we het liefst in onze eigen vertrouwde omgeving. Daarom biedt Proteion het Volledig Pakket Thuis (VPT) aan: met dit pakket is uitgebreide zorg en ondersteuning beschikbaar in de vertrouwde thuisomgeving, op elk moment van de dag. In het verleden konden cliënten in Roermond alleen VPT krijgen als ze woonden in een aanleunwoning of servicecomplex dat verbonden is aan Proteion. Inmiddels is Proteion in de gemeente gestart met een proefproject waarbij we ook VPT in de wijk aanbieden. Zo ook bij meneer Beugelsdijk (79). Zijn vrouw is vol lof over de zorg van Proteion.

Vasculaire Parkinson

“Meneer en mevrouw Beugelsdijk wonen in een appartement middenin het centrum van Roermond”, vertelt wijkverpleegkundige Neda Daneshwar. “Meneer heeft vasculaire Parkinson en zijn vrouw verleent mantelzorg. Zij is zodanig belast dat VPT voor hen een perfecte oplossing is. In overleg met het echtpaar hebben we het pakket samengesteld. Zelfredzaamheid en eigen regie van de cliënt stellen we voorop, en wij vullen aan waar nodig.”

Echtpaar Beugelsdijk krijgt VPT, samen met wijkverpleegkundige Neda
Meneer en mevrouw Beugelsdijk en wijkverpleegkundige Neda Daneshwar

Proteion staat klaar

Mevrouw Beugelsdijk geeft aan: “We wonen hier geweldig, maar we staan ingeschreven voor een appartement in een servicecomplex. Mijn man kan hier niet alleen wonen als mij iets overkomt. Hij zit in een rolstoel en is volledig afhankelijk. Ik zorg al 13 jaar voor hem, maar het lukt me niet meer zonder hulp. Eenmaal doorverwezen naar Proteion, stond er binnen een paar dagen een compleet team van hulpverleners op de stoep: van thuiszorg tot fysiotherapie en ergotherapie. De thuiszorg ondersteunt mijn man ‘s ochtends bij het wassen en aankleden en ‘s avonds krijgt hij hulp om naar bed te kunnen. Ik krijg poetshulp en hulp bij andere huishoudelijke taken, zoals het opvouwen van de was. Deze week is mijn man twee keer gevallen. Ik hoef Proteion maar te bellen en ze zijn er om me te helpen. Doordat mijn man VPT krijgt, word ik als mantelzorger ontlast. Hierdoor kan ik hopelijk langer mantelzorger zijn.”

Langer zelfstandig wonen

Linda Bongers is implementatiemanager bij Proteion en ondersteunt teams bij

Linda Bongers, implementatiemanager VPT (volledig pakket thuis)
Linda Bongers

het aanbieden van VPT. Ze legt uit: “VPT bevat verpleging en zorg, begeleiding, dagbesteding, schoonmaak, verzorging van de was en maaltijden. En dat allemaal aan huis. VPT is een mooie tussenoplossing voor ouderen die een indicatie krijgen voor de Wet langdurige zorg (Wlz), maar voor wie de stap naar een zorgcentrum nog te groot is. Zo kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en wordt de capaciteit in de zorgcentra benut voor cliënten met de hoogste zorgvraag. Een belangrijk voordeel van VPT in de wijk is dat mensen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, omringd door vertrouwde mensen, bekende voorzieningen en vertrouwde hobby’s. Zo blijft het netwerk van de cliënt in stand.”

 

 

 

Momenteel biedt Proteion VPT aan mensen die wonen in de aanleunwoningen en servicecomplexen bij onze zorgcentra. Ook bieden we in diverse plaatsen in Midden- en Noord- Limburg VPT in de wijk. Dit aanbod willen we de komende tijd verder uitbreiden.

Meer informatie

Wil je meer weten over zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in je eigen vertrouwde omgeving? Klik hier voor meer informatie over het Volledig Pakket Thuis.