3 vragen aan Paul: medisch leider en SO


Als specialist ouderengeneeskunde (SO) en medisch leider bij Proteion is geen dag hetzelfde. In zijn werk kan Paul, ondanks de vele uitdagingen, écht een gewoon bijzonder verschil maken. Benieuwd wat deze uitdagingen zijn en welke momenten kleur geven aan Pauls werkdag? Lees dan de drie vragen die we Paul hebben gesteld en ontdek wat medisch leider zijn bij Proteion bijzonder maakt. 

specialist ouderengeneeskunde

Wat heeft het medisch leiderschapsprogramma jou gebracht? 

“Een échte kans je ambitie en talent te ontdekken en deze invulling te geven. Naast de reguliere zorg als SO en mijn specialisatie in patiënten met parkinson, ben ik me steeds meer gaan bezighouden met het beleid en de kwaliteit van de ouderenzorg. In dit programma denk ik bijvoorbeeld na over lopende projecten en manieren om de zorg doelmatiger, maar ook plezieriger te maken. Zowel voor patiënten als collega’s. Samen met collega’s, zoals de regiomanager, kijk ik bijvoorbeeld steeds wat mogelijk is en hoe het beter kan. Mijn inzet wordt erg gewaardeerd en naar mijn ideeën wordt echt geluisterd. Dat maakt mijn werk heel erg leuk. Bovendien is er in een organisatie als Proteion veel ruimte voor initiatief. Proteion is niet te groot, maar ook niet te klein: precies groot genoeg om de juiste impact te kunnen maken in de regio. Er is bovendien weinig hiërarchie, weinig gelaagdheid die je tegenhoudt om effectief samen te werken. Zo kunnen we écht impact maken op de ouderenzorg.” 

Welke uitdagingen kom je tegen in de ouderenzorg? En welke rol speel je daarin? 

“De vergrijzing is natuurlijk een van de grootste uitdagingen voor de ouderenzorg. ‘Hoe gaan we hiermee om? Hoe geven we vorm aan de zorg, om het steeds groter wordende aantal ouderen goed op te vangen?’ Daar denk ik samen met collega’s over na. De strategie die Proteion nu al hanteert, werkt heel goed: kleinschalige verpleeghuizen in dorpen, waar we hele gerichte zorg kunnen bieden. De zorg blijft behapbaar door goed samen te werken met lokale zorgondernemers, verpleegkundigen en huisartsen in de regio. Een goede samenwerking met ziekenhuizen speelt hierbij ook een belangrijke rol. Zo houd ik me samen met collega’s veel bezig met de ‘verkeerd-bed-problematiek’: de logistieke uitdaging om de patiënt zo goed mogelijk over te plaatsen na een behandeling in het ziekenhuis. Naar een ambulant revalidatietraject, of als thuis wonen niet meer gaat, naar een verpleeghuis dat bij de persoon aansluit. Door dit proces beter in te richten, krijgt de patiënt sneller de zorg die nodig is, maar ontlasten we ook het ziekenhuis en de specialisten in de regio. Het kunnen bijdragen aan zo efficiënt mogelijke patiëntstromen maakt mij meer dan alleen een SO. Het maakt mij medisch leider.”

Welke momenten maken jouw dag nu echt gewoon bijzonder? 

“Als SO zie ik veel mensen in de laatste fase van hun leven. Persoonlijke, warme zorg bieden is dan ontzettend belangrijk. Vooral het begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson vind ik veel voldoening geven. Het is een complex ziektebeeld, met zowel somatische als psychische klachten. Iets voor deze mensen kunnen betekenen – met medicatie, begeleiding en oefening – is dan heel mooi. Dat maakt echt mijn dag! Door met de cliënt in gesprek te gaan, ontdek je wat de wensen zijn en welke zorg daarbij past. Maar naast het zelf bieden van ouderenzorg maakt ook de afwisseling met andere taken mijn werkdag zo leuk. Geen dag is hetzelfde. Collega’s opleiden, me ontwikkelen in het managementtraject: bij Proteion raak ik nooit uitgeleerd. Bovendien is er wederzijdse waardering op ieder moment. Tussen de cliënt en mij, maar ook met collega’s onderling. Dat werkt gewoon heel fijn samen. Zo wordt elk moment gewoon bijzonder.” 

zorg specialist ouderengeneeskunde zorgcentrum Roermond
‘Door met de cliënt in gesprek te gaan, ontdek je wat de wensen zijn en welke zorg daarbij past.’

Iets voor jou? 

Ben jij enthousiast door Pauls verhaal? En wil jij als SO je eigen ambitie en talent bij Proteion ontdekken én vormgeven? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als aanvulling op ons toegewijde team, is er namelijk ruimte voor een nieuwe collega. Check snel onze vacature.