Het Innovatielab brengt ideeën tot leven


Het Innovatielab is de creatieve hotspot binnen Proteion waar ideeën vanuit de hele organisatie samensmelten. Neem bijvoorbeeld het project slim incontinentiemateriaal en de zelfredzaamheidskoffer. “Met ons eigen Innovatielab nemen we de verantwoordelijkheid om zelf te innoveren en om praktijkgericht onderzoek te doen”, vertelt Jill Schneiders-Bindels.

Van lokaal naar organisatiebreed

Jill is coördinator Innovatie & Onderzoek bij Proteion. Ze legt uit: “Zorgmedewerkers zijn van nature heel creatief in het vinden van oplossingen. Er leven allerlei goede ideeën binnen onze organisatie. Maar teams of individuele medewerkers hadden niet echt een plek waar ze met hun initiatieven naartoe konden. Ze gingen ermee naar hun leidinggevende en deze gaf dan wel of niet akkoord om er iets mee te doen. Meestal werden goede ideeën dus alleen lokaal uitgerold en niet Proteionbreed gedeeld. Hierdoor waren ze maar voor een beperkte groep toegankelijk. Ontzettend zonde natuurlijk. Om ideeën echt te laten slagen, lanceerde Proteion in september 2022 het Innovatielab.”

Jill Schneiders-Bindels

Samen met zorgmedewerkers

“Door de komst van het Innovatielab krijgen initiatieven de ruimte en aandacht die ze verdienen. Samen met mede werkers brengen we ideeën verder en plukken zowel medewerkers als cliënten er de vruchten van. Het Innovatielab is geen fysieke ruimte, maar een team van mensen: van zorgmedewerkers die ook innovatieambassadeurs zijn, tot aan medewerkers van de afdelingen Beleid, Inkoop en ICT. Met dit team bespreken we de innovatiebehoefte binnen Proteion en toetsen we ideeën op haalbaarheid en inzetbaarheid. Is er een innovatie waar we mee verder willen, dan pakken we dit ook samen met zorgmedewerkers op. Zij zijn uiteindelijk de experts. Samen bekijken we welke middelen en kennis we moeten toevoegen om een innovatie echt tot leven te brengen. Het is geweldig om te zien dat de input van de zorgmedewerkers ontzettend hoog is”, aldus Jill.

“Het is geweldig om te zien dat de input van de zorgmedewerkers ontzettend hoog is”

Slim incontinentiemateriaal

Een mooi voorbeeld van een innovatie is het project slim incontinentiemateriaal. Teamleider Marij Deneer van Proteion Sterrebosch geeft aan: “Slim incontinentiemateriaal biedt talloze voordelen. Niet alleen financieel, maar ook in het verminderen van nachtelijke verstoringen voor de bewoners van onze PG-afdeling. De innovatie draagt bij aan een effectievere werkwijze en verbetert de zorg voor onze bewoners. In het begin was het team wat sceptisch, maar inmiddels wordt het slim incontinentiemateriaal erkend als een waardevolle innovatie.”

Marij Deneer

Succesvolle pilot

“Na een succesvolle pilot starten we in februari 2024 met slim incontinentiemateriaal binnen Sterrebosch. Als de resultaten positief zijn, wordt de innovatie ook op andere plekken binnen Proteion ingezet. Ik moedig iedereen aan om nieuwe ideeën een kans te geven. Het biedt mogelijkheden om efficiënter te werken, het welzijn van onze cliënten te verbeteren én we tackelen uitdagingen waarmee de zorgsector wordt geconfronteerd.”

De zelfredzaamheidskoffer

Een ander innovatieproject is de zelfredzaamheidskoffer. Wijkverpleegkundige Kelly Vervoort is enthousiast over de impact die het project heeft op de zorg van morgen. “De zelfredzaamheidskoffer bevat een verzameling van hulpmiddelen om heel laagdrempelig cliënten te ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten. Het idee voor de zelfredzaamheidskoffer is ontstaan vanuit de behoefte van mensen om zo lang mogelijk thuis te wonen en zelfredzaam te zijn. De zelfredzaamheidskoffer verkort wachtlijsten, verlaagt de werkdruk van zorgverleners en stelt mensen in staat om langer zelfstandig thuis te wonen.”

Kelly Vervoort

Samensmelting van krachten

“Samen met een aantal collega’s heb ik mijn expertise en ervaring gedeeld om dit project tot een succes te brengen. In de regio Roermond vond een pilot plaats. De verbeterpunten die hieruit zijn voortgekomen worden momenteel aangepakt, zodat het project verder kan groeien binnen Proteion. Het leukste aan dit project vind ik de samensmelting van krachten en specialismen. Iedereen draagt vanuit zijn eigen expertise bij aan het succes van de zelfredzaamheidskoffer”, aldus Kelly.

Onderzoek

“Dankzij het Innovatielab gaan alle prachtige initiatieven en ideeën van onze medewerkers niet verloren, of blijven ze op slechts één locatie hangen”, concludeert Jill. “We hopen dat medewerkers het Innovatielab in 2024 nóg beter weten te vinden. Ook onze onderzoekspijler begint steeds meer vorm te krijgen. We willen dat mensen die onderzoek doen binnen Proteion dit van elkaar weten, zodat ze waar mogelijk elkaar kunnen versterken. Zo voorkomen we dat belangrijke informatie verloren gaat of dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Ook willen we waardevolle inzichten vanuit onderzoek gebruiken om Proteion verder te brengen.’’