Bewoners azc aan de slag, mede mogelijk gemaakt door Proteion


Aan de Slag Leudal begeleidt bewoners van het azc Baexem naar waardevol vrijwilligerswerk. Het is een samenwerking tussen Proteion, gemeente Leudal, COA en NOV/Pharos. Pauline Jorissen is coördinator Aan de Slag bij Proteion. Ze brengt bewoners van het azc en organisaties met elkaar in contact.

Van tuinonderhoud tot festival

“De bewoners van het azc zijn ondersteunend aan de al bestaande vrijwilligers in een organisatie’: geeft Pauline aan. “Voorbeelden van klussen die zij oppakken zijn: het onderhouden van de tuin bij het Samen Zorgen Huis Leudal in Baexem en een binnentuin bij St. Charles in Heythuysen; wandelen met de bewoners van zorgcentrum St. Elisabeth; lijnen trekken op het voetbalveld; klussen klaren bij de molen in Baexem; het aanleggen van een voedselbos en het helpen bij festivals.”

Win-win

Pauline: “Aan de Slag Leudal biedt bewoners van het azc de kans om actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage te leveren, de Nederlandse taal te leren, een netwerk op te bouwen en kennis te maken met de Nederlandse gewoonten. Maatschappelijke organisaties breiden hun vrijwilligersbestand uit met gemotiveerde vrijwilligers. Ze bieden Nederlanders en nieuwkomers die elkaar anders nooit zouden ontmoeten, de kans om elkaar op een plezierige manier te leren kennen. De gemeente Leudal biedt nieuwkomers de mogelijkheid om te participeren in de samenleving, geeft concreet invulling aan ‘meedoen voor iedereen’ en laat inwoners op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen. Een win-win situatie voor iedereen!”

Familie

Jamiru uit Uganda geeft aan: “Het vrijwilligerswerk geeft me voldoening, een dagritme, ik doe contacten op en het zorgt ervoor dat ik de Nederlandse taal sneller leer. Daarnaast is het goed voor mijn ontwikkeling en integratie. Ik kan ook de hele dag op mijn kamer blijven zitten, maar dan leer ik niets.” Jalal uit Syrië is het daar mee eens. Voor hem betekent het vrijwilligerswerk nog meer: “Aan de Slag is mijn eerste familie in Nederland!”

Geen woorden nodig

Pauline: “Soms zijn organisaties wat huiverig als ik ze benader voor de inzet van bewoners van het azc, met name vanwege de taalbarrière. In de praktijk blijkt dat vaak reuze mee te vallen. Een dankbare vrijwilligersactiviteit is de wandelactiviteit met bewoners van zorgcentrum St. Elisabeth in Haelen. Doordat bewoners van het azc zich hiervoor inzetten, komen de ouderen vaker buiten. Zo genieten beide groepen van het buiten zijn in de natuur. Op dat moment is de taal geen issue. Ook zonder woorden kun je met elkaar communiceren. Ik ken een Syrische mevrouw die dankzij haar vrijwilligerswerk bij St. Elisabeth een opleiding is gaan volgen tot Verzorgende. Ze kon zich al snel verstaanbaar maken in het Nederlands. Inmiddels is ze statushouder en heeft ze een baan bij St. Elisabeth. Dat is toch geweldig?!”

Versterking gezocht

Team Aan de Slag zoekt versterking! Pauline: “Ik zoek vrijwilligers die de bewoners van het azc logistiek willen begeleiden naar de locatie van hun vrijwilligersklus. Daarnaast doe ik een oproep aan organisaties die wij kunnen ondersteunen bij hun vrijwilligersklussen. Meld jullie bij ons aan! Ook eenmalige klussen zijn welkom!
paulinejorissen@proteion.nl.”